شما میتوانید جهت تهیه محصولات گلوتاتیون مانند آمپول گلوتاتیون، کرم گلوتاتیون، قرص گلوتاتیون یا صابون گلوتاتیون با ما تماس  حاصل فرمایید.

همچنین میتوانید برای جهت تعیین وقت برای تزریق گلوتاتیون با همین شماره تماس حاصل فرمایید.

آدرس کلینیک : تهران – بلوار مرزداران – خیابان ابراهیمی